• Kategorie
  • Szukaj
  • Książki do terapii zaburzeń mowy

 

Polecamy książki i materiały do terapii zaburzeń mowy. Są one przydatne w przypadku pracy z osobami dotkniętymi afazją oraz dyzartrią. Prezentowane tutaj publikacje pomocne będą w terapii logopedycznej, w terapii wymowy, usprawnianiu komunikacji językowej. Materiały wspomagają procesy odpowiadające za właściwą komunikację językową oraz pamięć i koncentrację. Prezentowane tutaj publikacje to cenne narzędzia logopedyczne stanowiące wsparcie w pracy terapeutycznej w ośrodkach terapii oraz podczas ćwiczeń w domu.