• Kategorie
  • Szukaj
  • Plansze komunikacyjne dla osób z afazją, osób po udarze

Plansze komunikacyjne są przeznaczone dla osób z zaburzeniem mowy (afazją, dyzartrią). Ułatwiają osobom po udarze, wypadku, guzie mózgu, skuteczne sygnalizowanie potrzeb i emocji bez użycia słów. Planszę umieszcza się przy łóżku chorego. Chory wyraża, to co chce zakomunikować otoczeniu wskazując odpowiednie symbole umieszczone na planszy.   

Plansze ułatwiające komunikację dla osób po udarze mogą być stosowane zarówno w warunkach domowych, jak i w szpitalach lub ośrodkach opieki.

Plansze komunikacyjne uzupełniają funkcjonalnie opaski komunikacyjne.