• Kategorie
  • Szukaj
  • Plansze komunikacyjne

Plansze komunikacyjne są dedykowane osobom z zaburzeniem mowy (afazją, dyzartrią). Ułatwiają osobom po udarach, wypadkach, guzach mózgu, skuteczne sygnalizowanie potrzeb i emocji bez użycia słów. Planszę umieszcza się przy łóżku chorego. Chory wyraża, to co chce zakomunikować otoczeniu wskazując odpowiednie symbole umieszczone na planszy.   

Plansze mogą być stosowane zarówno w warunkach domowych, jak i w szpitalach lub ośrodkach opieki.

Plansze komunikacyjne uzupełniają funkcjonalnie opaski komunikacyjne.