• Kategorie
  • Szukaj
  • Pomoce dla osób z zaburzeniami mowy

W naszej ofercie znajdziesz pomoce do rehabilitacji dla osób z zaburzeniami funkcji mowy - cierpiących na afazję, czy dyzartię. Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak komunikować się z osobami po udarze? jak porozumiewać się z osobą z afazją? Porozumiewanie się z chorym z zaburzeniem mowy jest utrudnione, ale nie oznacza to, że nie można się z nim komunikować.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów ułatwiających komunikację z osobą po udarze!

Proponujemy opaski komunikacyjne oraz plansze umożliwiające osobie chorej wyrażanie potrzeb i emocji, książki przydatne w terapii afazji oraz gry i pomoce logopedyczne