• Kategorie
  • Szukaj
  • Muzykoterapia

Muzykoterapia to metoda terapeutyczna bazującą na leczniczym wpływie muzyki na człowieka. 

Według Światowej Federacji Muzykoterapii „muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta, klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra- i interpersonalną, a w konsekwencji lepszą jakość życia”

Muzykoterapia jest w stanie pomóc ludziom na płaszczyźnie emocjonalnej, w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Niejednokrotnie jest wykorzystywana również w celach wspomagających rehabilitację ruchową, radzenia sobie ze stresem oraz w poprawie koncentracji i pamięci.

 Wyróżnia się dwa rodzaje muzykoterapii:

  • aktywną (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz
  • receptywną (słuchanie muzyki, relaksacja, wizualizacja). 

W zajęciach muzykoterapeutycznych może uczestniczyć każdy, bez względu na wiek, poziom umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń.

W naszej ofercie znajdziesz instrumenty muzyczne, jak również płyty z muzyką relaksacyjną, które z powodzeniem możesz wykorzystać na zajęciach terapeutycznych ze swoimi podopiecznymi.