• Kategorie
  • Szukaj
  • Pomoce dla osób z zaburzeniami mowy

W naszej ofercie znajdziesz pomoce do rehabilitacji dla osób z zaburzeniami funkcji mowy - cierpiących na afazję, czy dyzartię. Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak komunikować się z osobami po udarze? jak porozumiewać się z osobą z afazją? Porozumiewanie się z chorym z zaburzeniem mowy jest utrudnione, ale nie oznacza to, że nie można się z nim komunikować.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów ułatwiających komunikację z osobą po udarze!

Proponujemy opaski komunikacyjne oraz plansze umożliwiające osobie chorej wyrażanie potrzeb i emocji, książki przydatne w terapii afazji oraz gry i pomoce logopedyczne


Afazja to zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. Wyróżnia się różne rodzaje afazji, m.in: afazję ruchową, afazję czuciową, afazję nominalną, afazję mieszaną, afazję globalną.

U niektórych chorych występuje całkowita utrata zdolności mówienia i rozumienia mowy, z kolei u innych diagnozuje się zaburzenia wyłącznie jednej z tych zdolności. 

Praca z chorym z zaburzeniami funkcji mowy jest niezwykle trudna. Osoba chora niejednokrotnie musi od nowa nauczyć się komunikować z otoczeniem, poznawać nazwy czynności, przedmiotów, czy znaczenie słów, zatem odzyskiwanie funkcji mowy po afazji to długi proces.