Terapia zajęciowa w domu opieki to ważny element zapewniający osobie starszej optymalne warunki do egzystencji i rozwoju w placówce. Warto znać jej najważniejsze cele, rodzaje terapii i korzyści.

 

Terapia zajęciowa w domu opieki – to trzeba wiedzieć!

Obecna polityka senioralna kładzie duży nacisk na dobrostan seniorów w Domach Pomocy Społecznej i prywatnych domach opieki. Oprócz usług zapewniających godną egzystencję, bardzo ważne jest dawanie seniorom możliwości terapii i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozbudowana oferta terapii zajęciowej ma pomóc osobom starszym w podtrzymywaniu sprawności, a dobrze dobrane metody i narzędzia pracy mogą nawet przywrócić utracone w czasie choroby sprawności.

Nadrzędnym celem terapii zajęciowej jest zwiększenie samodzielności, zapewnienie poczucia sprawczości, umożliwienie samorealizacji oraz wyrobienie mechanizmu radzenia sobie ze stresem. Aktywizacja seniorów i terapia zajęciowa przyczyniają się do budowania poczucia wspólnoty w placówce opiekuńczej. Wzajemne kontakty międzyludzkie korzystnie wpływają na nastrój osoby starszej. Każde podejmowane ćwiczenie w ramach terapii zajęciowej to okazja do zacieśnienia więzi społecznych, a przy tym zachęta do nabywania nowych umiejętności oraz kontynuacji dotychczasowych zainteresowań.

 

Jak wygląda terapia zajęciowa w domu opieki?

Terapia zajęciowa w domu opieki przybiera różne formy. Ważne, aby każdy terapeuta zajęciowy kierował się indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych oraz traktował osobę starszą podmiotowo. Co można robić na warsztatach terapii zajęciowej? Czytaj do końca!

 

Zajęcia i terapie ruchowe

Odpowiednia dawka ruchu jest niezbędna do zachowania sprawności fizycznej, zwłaszcza u osób starszych. Podopiecznym domu opieki zwykle potrzebna jest nie tylko profilaktyka i prowadzenie zdrowego stylu życia, ale także rehabilitacja ruchowa. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w placówkach znajdują się np. seniorzy po przebytych udarach, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, czy z demencją. Zajęcia powinny zawsze być dostosowane indywidualnie do możliwości osoby starszej. W zależności od stanu zdrowia podopiecznym proponuje się ćwiczenia na sali gimnastycznej lub rehabilitację przyłóżkową.

Przykładem może być kinezyterapia, czyli terapia ruchem. Najprostszą i najbardziej uniwersalną jej formą jest gimnastyka poranna. Świetnie pobudza i nastraja pozytywnie na cały dzień. Rozciąganie mięśni i rozgrzewanie stawów pozwala na długie lata zachować gibkość i zwinność oraz pomaga utrzymać prawidłowa postawę i masę ciała. Poranne ćwiczenia umilają seniorom pomoce terapeutyczne, takie jak: obręcze gimnastyczne, kolorowe szarfy oraz woreczki gimnastyczne. Dzięki nim podopieczni chętniej wykonują ćwiczenia.

Terapia zajęciowa w domu opieki. Pomoce terapeutyczne - Woreczki gimnastyczne

Trening umysłu podczas terapii zajęciowej w domu opieki

Aktywność umysłowa jest równie ważna jak aktywność fizyczna. W ramach terapii zajęciowej proponuje się osobom starszym trening umysłu, czyli różnego typu aktywności mające na celu utrzymanie sprawności mózgu oraz profilaktykę chorób otępiennych. Gry logiczne nie tylko usprawniają pamięć, ale również poprawiają spostrzegawczość, koordynację ręka-oko, precyzję ruchową i logiczne myślenie. Są również wspaniałą zabawą, podczas której seniorzy miło spędzają czas wolny oraz wchodzą w relacje z innymi pensjonariuszami.

Przykładem treningu umysłu są różnego rodzaju gry logiczne. Wśród pomocy terapeutycznych dla placówek opieki warto wyróżnić te z drewna. Drewniane sudoku w postaci tablicy edukacyjnej rozwinie motorykę małą, sensorykę oraz koncentrację, a tangram będzie stymulował mózg do doskonalenia operacji spostrzegania, kojarzenia i uważności. Jeśli Twoi podopieczni lubią szachy, możesz zaskoczyć ich szachami dla trzech osób. Szeroki wybór sprawdzonych i ciekawych pomocy terapeutycznych dla seniorów znajdziesz tutaj.

 Terapia zajęciowa w domu opieki. Pomoce terapeutyczne- Drewniane sudoku

Zobacz także: Co robić na zajęciach z seniorami? Cz. 1. Gry logiczne dla seniora

 

Zajęcia manualne i rozwój podopiecznych w domu opieki

Zajęcia manualne cieszą się zwykle ogromną popularnością – zarówno w prywatnych domach opieki, jak i w Domach Pomocy Społecznej. Terapia zajęciowa, aktywizacja i animacja czasu wolnego seniorów dają seniorom możliwość rozwoju. Z punktu widzenia dobrostanu osoby starszej jest to bardzo ważne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w placówce.

Przykładem może tu być arteterapia, czyli terapia sztuką. Kontakt z nią pomaga otworzyć się na swoje wnętrze, zrozumieć własne emocje i radzić sobie z nimi. Poprzez czynności takie jak rysowanie, malowanie, rzeźbienie, zajęcia dekoratorskie itp. następuje poczucie wyzwolenia. Praca twórcza pozwala odzyskać równowagę psychiczną i wzbogacić życie wewnętrzne.

Na Senior Lux możesz w jednym miejscu skompletować różne pomoce terapeutyczne lub skorzystać z zestawów gotowych do pracy. Coraz większą popularnością cieszą się np. mozaiki diamentowe, które po ukończeniu można zawiesić na ścianie. Radość i satysfakcja seniora gwarantowane! A jeśli Twoi podopieczni nie są już tak sprawni, a chcieliby jeszcze popracować twórczo – wybierz kolorowanki dla seniorów.

Terapia zajęciowa w domu opieki. Pomoce terapeutyczne - Mozaika diamentowa Koń w kwiatach

Zobacz także: Kolorowanki dla seniorów. Którą wybrać?

 

Korzyści terapii zajęciowej dla seniorów

Terapia zajęciowa w domu opieki przynosi ogromne korzyści. Nic bowiem tak destrukcyjnie nie działa na osoby starsze niż bezczynność, dlatego wszelkimi sposobami należy jej przeciwdziałać. Komfort psychiczny seniora i radość z tego, że jeszcze wiele potrafi dają poczucie zaradności życiowej.

Przemyślana i dobrze zorganizowana terapia zajęciowa pozwala odzyskać samodzielność, być aktywnym i szczęśliwym w „jesieni życia”. Dawanie podopiecznym możliwości samorealizacji i rozwoju jest ogromnym wyzwaniem dla terapeuty zajęciowego pracującego z seniorami. Odpowiednie pomoce terapeutyczne sprawiają, że łatwiej stawiać czoła każdemu zadaniu. Dzięki nim polepszenie jakości życia osób starszych codziennie staje się łatwiejsze.

 

Barbara Górnicka-Naszkiewicz