• Cykl artykułów z serii: Co robić na zajęciach z seniorami?