• Kategorie
 • Wprowadzenie do psychologii

85.00
szt.
Wysyłka w ciągu 1-5 dni roboczych
Dostawa 11.99
Odbiór osobisty 0
Kurier (InPost, DHL, DPD, FedEx) 11.99
Paczkomaty InPost 11.99
Kurier płatność za pobraniem 17.99
Dostępność Mało
ISBN 978-83-8085-738-4

Zamówienie telefoniczne: 726 707 807

Zostaw telefon
 • Autor: Andrzej Augustynek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-738-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 458/B5
 • Oprawa: miękka

 • Psychologia współczesna, jako jedna z nauk o człowieku, zajmuje się jego psychiką i zachowaniem. Jest zarówno dyscypliną naukową, jak i formą działalności praktycznej. Psychologiczna wiedza ciągle się dynamicznie rozwija, zwłaszcza w XXI wieku, wraz z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. Jedne aspekty tej wiedzy są lepiej poznane, inne dopiero oczekują na eksplorację badawczą i opracowanie teoretyczne. Aktualny stan wiedzy psychologicznej jest wynikiem wiele lat trwających poszukiwań, których założenia i metody inspirowane są przez różne dziedziny wiedzy (zwłaszcza biologię, fizykę i chemię), systemy filozoficzne i często zupełnie odmienne podejścia metodologiczne.

  Wprowadzenie do psychologii to podręcznik zawierający podstawową i aktualną wiedzę psychologiczną w szerokim zakresie. Omówiono szereg zagadnień: od biologicznych podstaw psychiki, poprzez pamięć, uczenie się, wywieranie wpływu, po zaburzenia psychiczne i ich leczenie. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników interesujących się zagadnieniami psychologii i psychopatologii, zwłaszcza do lekarzy, pedagogów i studentów, nie tylko psychologii i medycyny.

  Spis treści:

  Wstęp
      
  Rozdział 1. BIOLOGICZNE PODSTAWY PSYCHIKI
      
  Mikroskopowa budowa systemu nerwowego
     Neuron
     Glej
  Makroskopowa budowa systemu nerwowego
     Ośrodkowy układ nerwowy
     Mózg
     Rdzeń kręgowy
     Móżdżek
     Ośrodki podkorowe
     Obwodowy system nerwowy
  Rola poszczególnych struktur mózgu
     Półkule mózgowe
     Ośrodki pamięci
     Ośrodki mowy
     Ośrodek regulacji okresów czuwania i snu
  Inne aspekty funkcjonowania mózgu człowieka
     Płeć mózgu
     Doznania fantomowe
     Deprywacja sensoryczna
     Biologiczne podłoże agresji
  Bibliografia


  Rozdział 2. PAMIĘĆ I UCZENIE SIĘ
      
  Fazy procesów pamięciowych
     Zapamiętywanie, uczenie się
     Pamiętanie – zapominanie
     Przypominanie, rozpoznawanie
  Przykład zadania badającego pamięć
  Rodzaje pamięci
  Warunkowanie klasyczne, instrumentalne (sprawcze) i ewaluatywne
  Nadczynność pamięci
  Pamięć wszczepiona – fałszywe wspomnienia
  Imprinting – u podstaw tworzenia się więzi rodzinnych i preferencji seksualnych
  Zasady efektywnego wykorzystania pamięci
  Bibliografia
      
  Rozdział 3. MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
      
  Rodzaje myślenia
  Operacje myślowe
  Rozwiązywanie problemów
  Zadania badające skuteczność rozwiązywania problemów
  Zaburzenia myślenia
  Bibliografia
      
  Rozdział 4. ZDOLNOŚCI I INTELIGENCJA
      
  Zdolności, ich specyfika i rodzaje
  Zdolności: wrodzone czy nabyte?
  Inteligencja ogólna
     Interpretacja ilorazu inteligencji
     Testy inteligencji ogólnej
     Teorie inteligencji ogólnej
     Znaczenie badania inteligencji ogólnej
  Inne rodzaje inteligencji
     Inteligencja emocjonalna
     Sztuczna inteligencja
     Inteligencja pozaziemska
     Inteligencja zwierząt
     Inteligencja pojęciem socjologicznym
     Inteligencja społeczna
     Inteligencja ekologiczna
  Bibliografia
      
  Rozdział 5. EMOCJE, STRES, MOTYWACJA
      
  Charakterystyka emocji
  Biologia emocji
  Stres
  Lęk
     Rodzaje lęku
     Wpływ lęku i strachu na zachowanie
  Agresja
  Motywacja
  Bibliografia
      
  Rozdział 6. OSOBOWOŚĆ
      
  Różne sposoby rozumienia pojęcia osobowości
  Teorie osobowości
     Osobowość formą różnic indywidualnych
     Osobowość systemem stałych cech
     Osobowość rodzajem związku człowieka ze światem (teorie relacyjne)
     Osobowość konfiguracją bodźców i reakcji (teorie behawiorystyczne)
     Osobowość funkcją sił dynamicznych: potrzeb i popędów (teorie
  psychoanalityczne)
     Osobowość w psychologii humanistycznej
     Osobowość centralnym systemem regulacji i integracji
  Bibliografia
      
  Rozdział 7. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
      
  Rodzaje komunikacji interpersonalnej
  Szum w komunikacji interpersonalnej
  Skuteczna komunikacja interpersonalna
  Asertywność w komunikacji interpersonalnej
  Bibliografia
      
  Rozdział 8. NEGOCJACJE
      
  Czym są negocjacje?
  Negocjacje sposobem osiągania porozumienia i rozwiązywania konfliktów
     Kiedy należy negocjować?
     Kto powinien negocjować (skład zespołu negocjacyjnego)?
     Miejsce negocjacji (przestrzeń negocjacyjna)
     Zachowanie negocjatorów podczas negocjacji
     Uwarunkowania przebiegu negocjacji (istotne czynniki dla przebiegu negocjacji)
        Kontekst negocjacji
        Zdobywanie i wykorzystywanie informacji ważnych w negocjowaniu
  Reguły i sposoby negocjowania
  Taktyki, chwyty i błędy negocjacyjne
  Typy i style negocjacji
  Strategie negocjacji
  Fazy negocjacji
     Podmiotowe uwarunkowania skuteczności negocjacji
  Bibliografia
      
  Rozdział 9. KONFLIKT JEGO RODZAJE I CECHY
      
  Rodzaje konfliktów
  Fazy, uwarunkowania i postawy wobec konfliktów
     Fazy konfliktu
  Uwarunkowania konfliktów
  Postawy wobec konfliktów
  Bibliografia
      
  Rozdział 10. WYWIERANIE WPŁYWU
      
  Manipulacja
     Stopnie (cele) ingerencji poprzez manipulacje w psychikę innych
     Reguły i sposoby manipulowania innymi
     Obrona przed manipulacją
  Oddziaływanie podprogowe (subliminalne)
     Historia badań spostrzegania podprogowego
     Przekaz podprogowy w muzyce rockowej
     Reklama podprogowa
  Sugestia
  Hipnoza
  Sugestopedia
  Efekt placebo
  Narkoanaliza
  Infradźwięki
  Manipulacja elektroniczna
  Bibliografia
      
  Rozdział 11. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
      
  Geneza i historia internetu<